Vatten

I stort sett alla Naturskyddföreningens kretsar arbetar på ett eller annat sätt med vattenfrågor. Många är engagerade i vattenråd eller vattenvårdsförbund*. Eller arbetar för att få upp vattenfrågorna på den politiska dagordningen. En hel del jobbar för att skydda våra stränder mot exploatering. Eller för att skydda en specifik art, för att minska övergödningen i en viss sjö, för att stärka konsumentmakten…. Ja ni förstår. Arbetet är omfattande och engagerande!

Just nu är två större utredningar aktuella här i väst:
Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015. Naturskyddsföreningen Väst kommer att sammanställa ett gemensamt svar, som skickas in senast den 30 april 2015.
Regeringsuppdrag om vattenanknuten recipientkontroll. I arbetet med detta genomfördes en hearing den 15 januari, som du kan läsa mer om här.

 

Vill du också engagera dig, kolla här eller hör av dig!

 

* du kan lära dig mer om vattenråd och vattenvårdsförbund bl.a. här. En lista med de som finns i Västerhavets vattendistrikt hittar du här.

 

Skrattmåsar_Tobias_Jansson_hemsida