Aktiviteter

Här hittar du de aktiviteter som anordnas för medlemmar på regional nivå. För att veta mer om vad enskilda kretsar och länsförbund gör, se kretsarnas egna hemsidor.

 

Tidigare aktiviteter:

Kretskonferenser

Kurser & utbildningar

Utflykter