Yttranden, debattartiklar och remisser

Här kan du läsa yttranden, debattartiklar, remissvar, och tidningsartiklar där vårt arbete nämns. Allt kommer från det arbete som Naturskyddsföreningen region Västs aktiva medlemmar, länsförbund och kretsar (lokalföreningar) gör. Som du ser är föreningen aktiv på många sätt! På den här sidan publicerar vi också aktuella remisser för vårt område.

Vill du också aktivera dig i föreningen? Kontakta din lokala krets (lokalförening) här!

Snabbmeny:

Aktuella remisser
Tidningsartiklar
Debattartiklar
Yttranden
Remissvar
Domar
Reportage

Aktuella remisser

 

Tidningsartiklar

Jan Bertilsson ratar kalhygget för plockhuggningen

Dåligt väder avskräckte inte Natursnokarna

De kämpar för sin skog

Årets Pollinatör Ebba Werner får vägkanterna att blomma

Naturskyddsföreningen: Preems beslut är en stor seger för klimatet

Striden om Preemraff fortsätter i Lysekil

 

Debattartiklar

Tafsa inte på strandskyddet!

Insändare: Blir kyrkovalet ett ödesval för våra skogar?

Konsumtion löser inte klimatkrisen

Vindkraftsparker prövas bäst av domstol

Låt oss slippa kalhyggen runt Strömstad

Strandskyddet är under attack

Orörda stränderna går aldrig att få tillbaka

Nu har vi tid att tänka efter – vad är viktigast för oss människor?

Politiker slirar på strandskyddsreglerna

En Lindholmsbro bör ha plats för fotgängare och cyklister

Bojkotta nötkött från Brasilien!

Lysekil riskerar Bohusläns miljö och turistnäringen

Lysekil saknar analys och beslutsunderlag

Skogsstyrelsen undanröjer biologisk mångfald

Ett kliv framåt i coronatider

Naturskyddsförening ställer krav för Ryholms mosse

Ingen annan energiform ger ett lika farligt avfall

Så står vi upp för en grönare framtid i Göteborg

KD, SD, L och M har ingenting lärt om kärnkraft

Skarp kritik mot kraftledning

Naturskyddsföreningen i Göteborg: ja till trängselskatten för miljöns skull

Debattartikel i GP: Förstärk vårt strandskydd

Debatt: Vägen framåt är att minska bilismen

 

Yttranden

Naturskyddsföreningens synpunkter på förslag till nytt beslut samt utökning av naturreservatet Ekliden

Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län reviderad version 2018

Nytt yttrande om planerad kraftledning Skogssäter-Stenkullen

Skrivelse om begäran rörande Vänerns reglering

Synpunkter på Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Synpunkter på Kraftledning Skogssäter-Stenkullen

Gemensam skrivelse ang. Sydvästlänken

Naturskyddsföreningen avstyrker Preems storsatsning på fossila bränslen

Remissvar

Remissvar på Registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar

Remissvar på Förslag – Nationell förvaltningsplan för vildsvin 2020-2025

Remiss rörande reviderad vägledning om buller från vindkraftverk

Remissvar angående vattenförsörjningsplan i Göteborgsregionen

Domar

Dom gällande vindkraftpark i Kungälvs kommun

Pressmeddelande: Svea hovrätt ger Naturskyddsföreningen rätt

Reportage

Att värna om skogens värden

Klimatsmart skogsbruk

Naturskyddsföreningen träffar landshövdingen

Landshövding Lars Bäckström får årets Strandskata

Skydda den kadmiumrena svenska åkermarken!