Handla Miljövänligt-nätverket

Handla Miljövänligt-nätverket knyter samman oss som vill agera för hållbar konsumtion – byta kläder, dela grejer med varandra eller visa producenter och butiker vad vi vill ha.

Det rikstäckande nätverket har funnits i 25 år och består av nästan 1000 personer. Vår största aktivitet är Miljövänliga Veckan som hålls på hösten varje år. Då bubblar det av engagemang, och det ger resultat!

Här finns länkar till:
Handla miljövänligt-nätverket Riks
Handla miljövänligt-gruppen i Göteborg