Hyllade eldsjälar

Här hyllar vi eldsjälar som har gjort stora och ovärderliga insatser för föreningen. Det kan vara personer som hjälpt oss med en stor seger eller som bidragit med sitt engagemang till föreningens arbete under en lång tid. De har hjälpt föreningen att bevara, återställa och skydda natur mot exploatering från många olika håll.

 

 

Olle Holmstrand.

”Andra kommer att kunna berätta om allt storartat denne miljökämpe åstadkommit genom åren. Jag vet ju att han till exempel som expert i teknisk geologi varit med och motat uranbrytning och andra miljöfarliga gruvprojekt runt om i landet. Själv hade jag glädjen att möta honom under min tid på Naturskyddsföreningens regionkansli, och nu på senare år i Risvedengruppen fått se hans kunnighet och vassa skrivelsepenna i aktion. En enastående person har vandrat vidare. Bilderna på Olle och det vackra solregnet är från en utflykt till Stora och Lilla Gettjärnet i september 2018. Det var en plats som Olles hjärta klappade extra för, och just denna dag råkade han fylla 75 år.” Text och bilder: Ola Freijd.

”Olle har varit en stor tillgång för naturvården på Falbygden och i Skaraborg. Hans kunnighet och engagemang har bidragit till att skydda och bevara natur och miljö i våra bygder. Redan på 1970-talet stod Olle tillsammans med bland andra Skövde miljöforum på barrikaderna och kämpade emot storskalig uranbrytning i Ranstad.

När hoten återkom i början på 2000-talet bidrog Olle med sitt kunnande i kampen mot exploatering av våra Västgötaberg.

Olle var ordförande i Lerums Naturskyddsförening och ledamot i Naturskyddsföreningen i Bohuslän, och med sin expertis deltog Olle i Naturskyddsföreningens Gruvarbetsgrupp.

Tillsammans skrev vi böckerna om uranbrytning i Sverige, och vi åkte runt i landet och informerade om uranbrytningens konsekvenser.

Olles arbete med Ryholms stormosse har lett till att en av Skaraborgs kvarvarande mossar har bevarats och kommer att återställas. Han har alltid återkommit till naturen på Falbygden och besökte den regelbundet. Olle var hedersledamot i Skaraborgs Naturskyddsförening och fick Naturskyddsföreningens hedersutnämnande, Silverfalken. Vi har förlorat en miljökämpe och en god vän.”

Jan Lindholm

Meddelande från riksstyrelsen som lästes upp på Olles begravning.

Det är med stor saknad vi på Naturskyddsföreningen minns Olle.

Det är också med stor värme vi minns Olle, det engagemang och driv som han förmedlade och att han så frikostigt delade med sig av sina kunskaper till alla. Genom Olles engagemang på krets- och länsnivå stärktes vår förening, både i det lilla och i det stora. Hans breda kompetens inom gruvområdet gjorde att han var mycket efterfrågad.

Genom Olles bortgång har Naturskyddsföreningen förlorat en stark kraft i naturens tjänst, en inspirationskälla och vän. Vi vill med dessa ord hedra Olle Holmstrands minne och fortsätta arbetet i Olles anda.

Med varma hälsningar,

Naturskyddsföreningens riksstyrelse