Styrgruppen

Regionkansliets styrgrupp består av en person från varje länsförbund i regionen, utsedd av respektive länsförbund.

2019 sitter följande personer i det regionala kansliets styrgrupp (klicka på respektive namn för att mejla personen):

Ordförande

Ingegerd Borg-Saviharju

Södra Älvsborg

 

 

Ledamöter

Barbara Sandell
Norra Älvsborg

 

 

 

Anders Tullander
Halland

 

 

 

Olov Holmstrand
Bohuslän

 

 

 

Bo Jönson
Bohuslän

 

 

 

Lena Åsegård

Södra Älvsborg

Ekonomiansvarig

 

 

Manne Ryttman

Skaraborg