Styrgruppen

Regionkansliets styrgrupp består av en person från varje länsförbund i regionen, utsedd av respektive länsförbund.

2017 sitter följande personer i det regionala kansliets styrgrupp (klicka på respektive namn för att maila personen):
 

Ordförande

Ingegerd Borg-Saviharju
Södra Älvsborg
 

 

 

 

Sekreterare

Börje Movérus
Skaraborg
 

 

 

 

Ledamöter

Barbara Sandell
Norra Älvsborg

 

 

 

Tommie Fagerberg
Halland

 

 

 

Anders Tullander
alternerande, Halland

 

 

 

Olov Holmstrand
Bohuslän

 

 

 

Bo Jönson
Bohuslän
 

 

 

 

Kassör

Lena Åsegård
Södra Älvsborg