Så här räddar du din skog!

Övergripande manual för att skydda skog, att tänka på:

Vad är det vi vill skydda eller bevara? Träden, växterna på marken eller de som lever på träden, stora eller små djur och svampar eller är det bara skogen som social plats skön att vistas i. All skog i vårt område kräver skötsel och förändras med tiden.

  • Vad måste man känna till, produktionskrav enligt Skogsvårdslagen, Markavvattning i Miljöbalken där Naturvårdsverket har bra vägledning. Skogsbilvägar kräver inte tillstånd.
  • Vem gör vad i skogsbruket, markägare, skogsentreprenörer, kommun, Skogsstyrelse och Länsstyrelse
  • Planer och inventeringar, (ÖP, detaljplan, vindkraftsplaner, kulturmiljö, fornminnen, myrmark, nyckelbiotoper, rödlista, grön infrastruktur) var hittar jag dessa?
  • Behöver vi utbildning och i så fall i vad?
  • Behövs kontaktpersoner?
  • Finns manualer och bra litteratur?
  • Skall vi inventera skog?
  • När bör man agera, när tas de viktiga besluten?

Vill du göra något själv?

Naturkontakt,Verktygslåda/filarkivet skog”, med massvis av bra arbetsmaterial. Argumentlista, artiklar, rapporter, certifiering, skydda tätortsnära skogar och Handledning för arbete med avverkningsanmälningar

Alla dokument finns samlade här; https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/materialtyp/skog-2/

Säkerställ skogens sociala värden: Underlag och förslag på hantering av skogens sociala värden 2013

Handledning i praktisk tillämpning av skogsjuridik
Naturskyddsföreningen: Kretshandledning-skogsjuridik 2020  ( finns i filarkivet)

Inventeringsmall för skog från Östergötland, mall och bilaga med förklaringar finns i filarkivet.

Artkännedom, signal- och rödlistade arter, Sebastian Kirppu finns i filarkivet.

Via avverkningskoll.se  kan du hålla koll på aktuella avverkningsanmälningar och bevaka nyinkomna anmälningar

Se föredrag om:

Hur fungerar skyddet av skog i Västra Götaland? Olle Holmstrand 11 februari 2021

https://www.youtube.com/watch?v=W8b8Rnq8_uY

Ny film: Det skogsbolagen inte säger i sina reklamfilmer

”För att skogsbruket ska kunna ställa om krävs att hela sanningen kommer fram. Därför har vi tagit oss friheten att göra om en av skogsbolagens gamla reklamfilmer.” https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/det-skogsbolagen-inte-sager-i-sina-reklamfilmer/