Våtmarker i Risveden

Vatmarker_i_Risveden_omslag_Ola_Freijd

Våtmarker är nästan ofattbart viktiga inslag i landskapsväven – utöver att lagra mängder med kol skyddar de mot torka och översvämningar, renar vattnet och motverkar brunifieringen, stärker grundvattnet och ger skogen motståndskraft mot skogsbrand. För att inte tala om deras roll för den livsviktiga biologiska mångfalden – våtmarker är bland de artrikaste biotoper vi har.

Men våtmarker som dikats ut förlorar sina superkrafter. Torven torkar och bryts ner, och kolet frigörs – utdikade våtmarker släpper varje år ut nästan lika mycket koldioxid som vägtrafiken! Tusentals mil med diken ligger och torkar ut våra marker runt om i landet, så om vi kunde komma igång med att plugga dessa, och därigenom återväta markerna, vore mycket vunnet. Och det är i många fall väldigt enkla åtgärder som behövs.

Projektet

I det här arbetet har Risvedengruppen (Naturskyddsföreningarna i Ale, Alingsås och Lerum) i samarbete med Sportfiskarnas Regionkontor i Göteborg, tagit sig an den nätta uppgiften att inventera de över tusen våtmarkerna i skogsområdet Risveden, med avseende på utdikningar och annan mänsklig påverkan, och med ambitionen att skapa ett underlag för kommande restaureringsåtgärder.

Rapporten

I rapporten Våtmarker i Risveden kan man – förutom inventeringsresultat, en praktisk beskrivning av metodiken och några konkreta åtgärdsförslag – läsa om våtmarkernas funktioner och hoten mot dem. Rapporten är tänkt som ett pedagogiskt kompendium och har redan inspirerat till liknande insatser på flera platser. Förhoppningen är att den ska fortsätta att sprida intresse kring de här frågorna, för åtgärdsbehoven är enorma.

I den utökade upplagan av rapporten (januari 2022) finns också ett kapitel om utdikningarna historiskt och in i nutid, tillsammans med några reflektioner kring vår relation till naturen och tankar om framtiden.

Rapporten finns att läsa och ladda ner här (pdf).

Den tryckta rapporten kan beställas eller hämtas kostnadsfritt från Naturskyddsföreningen Kansli Väst (kontaktuppgifter längst ner på denna sida) eller från Sportfiskarna Region Väst (Göteborgskontoret vid Stora Delsjön).

Rapporten är framtagen och författad av Ola Freijd (ola.freijd@gmail.com).

Föredrag

Inventeringen, som pågick under åren 2019–2021, drevs av Niklas Wengström och Ola Freijd – båda när det begav sig ideellt engagerade i Risvedengruppen och anställda på Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg. Här berättar de om inventeringen och rapporten i ett av Kansli Västs webbinarier om skogen (från 28 min).

Risveden

är med sina 20.000 hektar Västsveriges största sammanhängande skogsområde, beläget tre mil nordost om Göteborg. Området presenteras kort i rapporten – och för den som vill veta mer om Risvedens natur och de olika naturreservaten är Leif Danielsons webbsida om Risveden en guldgruva.

Risvedengruppen

är en samarbetsgrupp mellan Naturskyddsföreningarna i Ale, Alingsås och Lerum, som med träget arbete genom åren fått till stånd ett femtontal naturreservat i Risveden – varav några av de senaste i samarbete med stiftelsen Naturarvet, som via insamlingar förvärvar skyddsvärd gammelskog.

Några uppslag ur rapporten (klicka för att förstora):