Välkommen till Naturskyddsföreningen Kansli Väst

Kansli Väst är regionkansli för Naturskyddsföreningens 5 länsförbund och 53 kretsar (lokalföreningar) i Västra Götaland och Halland. Kansliets roll är att stödja länsförbund och kretsar för att få till mer aktivitet och ett ökat samarbete i regionen. Läs mer under Om oss

Aktuellt

Här hittar du information om olika aktiviteter som regionkansliet anordnar såväl som tips på evenemang från andra regionala aktörer.

Läs mer

Nyhetsbrev

Regionkansliets nyhetsbrev till de lokala kretsarna.

Läs mer

Press & opinion

Pressmeddelanden och debattartiklar från Naturskyddsföreningen i Väst.

Läs mer

Yttranden & skrivelser

Naturskyddsföreningen är aktiv med yttranden och skrivelser och fungerar som remissinstans i länet. Här hittar du våra yttranden och skrivelser i olika frågor.

Läs mer