Fältbiologerna

Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförbund och Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga. Sedan 1947 har de format både miljödebatten och nya generationer av miljösmarta medborgare.

Så här beskriver de sig själva:
”Hos oss får unga en relation till naturen och samtidigt verktyg för att organisera sig och påverka i samhällsdebatten. Vi åker på internationella klimattoppmöten, inventerar avverkningshotade skogar, fjällvandrar, utbildar unga i ledarskap, skriver debattartiklar och skapar en mötesplats för olika miljöintressen. Vårt största mål är att inspirera varandra till att inse att vi har makten att förändra världen.

Fältbiologerna bildades 1947 med fokus på naturstudier, så kallad fältbiologi. När miljöproblemen blev allt mer aktuella i Sverige tog Fältbiologerna plats som en av de mer radikala rösterna i frågan. Mycket av Fältbiologernas verksamhet går ut på att själv upptäcka sambanden mellan människa och natur.”

Du hittar fältbiologerna här: faltbiologerna.se

I vår region finns för närvarande (2024) en klubb som heter

Västra götalands fältbiologer

Länk till deras Facebook grupp.