Kretskonferensen 2013: Omställning – vägen till ett hållbart samhälle