Det här gör vi

Naturskyddsföreningen i Väst fungerar som regional kontaktpunkt för Natursnokarna. Vi hjälper till att ordna utbildningar och träffar, och för samman kretsar och snokgrupper med sådana som är intresserade av verksamheten. Vi kan dessutom hjälpa till att leta nya ledare, eller hjälpa dig som vill starta en grupp.

Vad vill du att vi ska göra? Hjälp oss gärna planera den regionala verksamheten framöver genom att svara på den här enkäten! (En sammanställning av enkäten så här långt hittar du här.) Dina svar är ovärderliga för oss!

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse:
Verksamhetsplan Natursnokarna i Väst 2016
Verksamhetsberättelse Natursnokarna i Väst 2015

Kontaktperson:
Maja Ryberg, 0723-09 79 89, maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se.

Snok med fågel