Trafik- och infrastruktur

Transport och infrastruktur är en av de viktigaste frågorna i Västra Götaland, både för människors hälsa och miljön. Naturskyddsföreningen vill bidra till en bättre utveckling, och sätta fokus på hållbara lösningar.

Infrastrukturens utveckling har stor betydelse för person- och godstransportens miljöpåverkan och energianvändning. Därför påverkar vi politiker och myndigheter för att de ska ha med gång-, cykel- och kollektivtrafiken i planeringen redan från början. Länsförbund och kretsar är remissinstans i många lokala och regionala trafikfrågor.

Är du intresserad av att engagera dig i infrastruktursfrågor i vår region? Kontakta regionkansliet: kansliet.vastragotaland@naturskyddsforeningen.se