Vindkrafts- och gruvbrytningsseminarium

Vill du lära dig mer om vindkrafts- och gruvfrågor? Vill veta mer om vad man kan göra när det planeras vindkraftsverk i skyddsvärd natur och när vår minerallagstiftning inte räcker till att skydda områden med höga naturvärden? Vill du vara med och tycka till om hur föreningen ska förhålla sig i frågorna? Kom till Naturskyddsföreningens seminarium i Falköping den 14-15 september.

Läs mer här!