Hjälp oss kämpa för natur och miljö i Skara!

Du kan påverka! Vi söker nu dig som är boende i Skara kommun och vill engagera dig ideellt i Skara Naturskyddsförening. Det finns flera sätt att engagera sig på och därmed flera olika uppdrag. Det är upp till var och en hur man engagerar sig, föreningens styrka är att den består av det som de aktiva medlemmarna vill att den ska bestå av.

Vi söker personer som vill vara med och hålla i eller arrangera aktiviteter, att komma med önskemål om vad föreningen ska göra, att påverka kommunen så den blir bättre på natur- och miljövård och sådana som vill ta på sig längre uppdrag i form av styrelseuppdrag.

Några uppdrag kan utföras på egen hand, andra i grupp. De är både av engångsnatur och mer varaktiga med start i februari/mars 2020.

Vill du veta mer?

Kontakta Maja Ryberg på Kansli Väst: kansli.vast@naturskyddsforeningen.se eller Manne Ryttman, Skaraborgs Länsförbund: m.ryttman@gmail.com

Om Skara Naturskyddsförening:

Skara Naturskyddsförening är en ideéll miljöorganisation och en lokalförening inom Naturskyddsföreningen. Intresseområde är frågor kring natur och miljö. Skara Naturskyddsförening har 322 medlemmar bosatta i Skara kommun och verkar lokalt för

  • en hållbar ekologisk kommun
  • klimatsmart mat
  • en fossilbränslefri kommun,
  • skydd av tätortsnära skog,
  • skydd av rödlistade arter,
  • stopp för uranbrytning i våra berg

Föreningen är remissorgan i olika lokala frågor, t ex kommunens detaljplaner, placering av vindkraftverk och ombyggnad av vägar.

Föreningen strävar efter att väcka engagemang, sprida kunskap och öka medvetenheten om vår miljö och om naturens värden.
Aktiviteter anordnas inom områdena natur och miljö. Det kan vara i form av studiecirkel, föredrag eller exkursioner.
Studiefrämjandet är samarbetspartner vid våra arrangemang.

Skara Naturskyddsförenings miljöpris utdelas årligen till någon person eller organisation i kommunen som gör någon värdefull insats för natur och miljö.

Vill du nominera någon till denna utmärkelse – kontakta styrelsen.

I medlemskapet ingår tidskrifterna:

  • Sveriges Natur, 5 nummer/år utgiven av Naturskyddsföreningen
  • Skaraborgsnatur, 1 nummer/år utgiven av Skaraborgs Naturskyddsförening

Naturskyddsföreningen samarbetar med Studiefrämjandet.