Informationsmöte Naturskola Alingsås

Denna inbjudan gäller främst dig som har egna barn i förskolan och/eller grundskolan, eller som har sådana barn i din familj eller nära bekantskapskrets, eller som vill hjälpa till med projektet.

Projektledare Anna Hansson kommer först att berätta lite om möjligheterna till att starta upp en naturskola, och syftet med den. Under andra delen av mötet fokuseras det på vilka utmaningar/uppgifter som rent praktiskt behöver lösas för att en skolstart ska kunna ske.
Anmäl gärna din närvaro senast 2 dagar före mötet till annabohus@yahoo.com .

Informationsmötet äger rum i Studiefrämjandets lokaler på Göteborgsvägen (ovanför Ram-i-rent).
Mötestid är kl 16:15 – 17:45.

GÖR GÄRNA EN INTRESSEANMÄLAN (om du inte redan gjort det)

Vi vill också höra efter om det finns något intresse för att starta upp en naturskola, från förskoleklass (året före åk 1) till och med åk 9. Naturskolan är då som en vanlig skola, men med ett stort fokus på utomhusvistelse och naturkunskap. En del av undervisningen kommer att bedrivas utomhus, i kontakt med naturen. Som så många av oss vet har naturen en mycket positiv inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande.

För närvarande är det endast Anna Hansson, ordförande SNF Alingsås, som driver detta projektarbete. Det vore därför också önskvärt att veta om det finns flera personer som vill vara med och starta naturskolan, eller hjälpa till lite i arbetet.

Du som känner intresse för detta projekt, vänligen fyll i nedan uppgifter och maila dem till annabohus@yahoo.com (skriv naturskola på ämnesraden) eller skicka dem i ett brev till Anna Hansson, Röhultsvägen 2, 441 95 Alingsås

Namn:
Adress:
Telefonnummer:
E-post:

Jag vill att mina barn ska gå i en naturskola: Ja/Nej
Födelseår, per barn:
Mina barn kan byta från nuvarande för-/skola om det startas en naturskola: Ja/Nej

Jag är intresserad av att hjälpa till och starta en naturskola: Ja/Nej
Saker jag kan bistå med, om ”Ja”: (Fyll själv i förslag, ex administration, ansökningar, marknadsföring, koordinering, undervisning, material, lokal, allt-i-allo, transporter, mat etc.)

Hjälp gärna till att sprida både mötesinbjudan och intresseförfrågan vidare, till vänner och bekanta som kan vara intresserade.

https://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.alingsas

Bästa hälsningar,
Anna Hansson
Ordförande Naturskyddsföreningen Alingsås