Panelsamtal om skogen – Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen.

Välkommen till ett panelsamtal om skogen!

Hur förvaltar man en skog på ett hållbart vis? Vad är en hållbar skog? Vilka är skogens viktigaste värden?

Deltagare:

Ann Edlund, Samordnare hållbar utveckling, Svenska kyrkan

Fredrik Tengberg, Chef för egendomsenheten, Svenska kyrkan

Malin Sahlin, sakkunnig inom skog på Naturskyddsföreningen

Michael Nilsson, Ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda

Svenska kyrkan, Sensus studieförbund, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet bjuder in till en serie på fyra seminarier i vår. Samtal om skogen är det fjärde seminariet.

Paneldeltagarna delar med sig av kunskap och erfarenhet inom sitt expertområde. Efter samtalet finns möjlighet att ställa frågor till panelen.

Samtalet pågår i ungefär en och en halv timme. Vi kommer att använda oss av det digitala verktyget Zoom och en länk kommer att skickas ut till alla som anmäler sig.

Här är länken till anmälan:https://www.sensus.se/…/hallbarhetswebinarier-samtal…/

Varmt välkomna!