Nominera årets slåtterängsskötare!

För att uppmärksamma de personer och föreningar som gör ett enormt arbete med att sköta ängar och sporra till fortsatta insatser kommer Länsstyrelsen att dela ut ett hederspris 2022.

Du är välkommen att nominera enskilda personer, familjer eller föreningar som tar hand om en äng. Skicka ditt förslag med din motivering till landsbygd.vastragotaland@lansstyrelsen.se senast 31 mars.

Nomineringen ska innehålla:

  • Den eller de nominerades namn och adress
  • Vilken äng din kandidat sköter
  • En motivering till varför din kandidat förtjänar priset
  • Kontaktuppgifter till dig

En referensgrupp med representanter för länets Hembygdsförbund och Naturskyddsföreningen kommer att delta när årets slåtterängsskötare utses.

Slåtterängar är mycket artrika och har ett stort biologiskt värde. De är också levande kulturhistoria och en viktig del av vårt kulturarv. Det behövs en årlig arbetsinsats för att inte ängsblommorna ska konkurreras ut och försvinna från ängen. Ängar är därför helt beroende av att det finns människor som fortsätter sköta dem.

Frågor om Årets slåtterängsskötare kan ställas till Karin Persson
Telefon 010-224 56 01
E-post karin.h.persson@lansstyrelsen.se

Här kan du läsa mer om länsstyrelsens arbete med odlingslandskapet.