Skogens roll och funktion ur ett klimatperspektiv – Digital skogsföreläsning med Torbjörn Skytt 24/3

Hej! Naturskyddsföreningen Väst bjuder in till ytterligare en digital skogsföreläsning!

Skogen har hamnat i fokus i klimatdebatten för sin potential att minska koldioxidhalten i atmosfären, men också genom att ge produkter som i sin tur ersätter produkter baserade på fossilt kol. I samhällsdiskussionen ser vi att olika intressenter har olika ståndpunkter om hur skogen gör störst klimatnytta. Föredraget är ett försök att skingra några av oklarheterna och öka förståelsen om skogens roll i klimatarbetet.

Föreläsning med Torbjörn Skytt, Tekn. Dr. i Ekoteknik och Miljövetenskap vid Mittuniversitetet

När? 24/3 kl. 19:00 – 20:30 digitalt via Zoom

OBS, föranmälan krävs! Anmäl dig här:

Vi skickar ut länk till mötet under dagen den 24/3. Får du ingen länk kolla din skräppost eller kontakta Kansli Väst: kansli.vast@naturskyddsforeningen.se

Hoppas vi ses på Zoom!