Skicka tusen brev till våra ansvariga politiker!

Till alla naturvänner

Skogsbruket har omvandlat vår natur i grunden vilket har lett till att Sveriges skogsekosystem nu befinner sig i slutfasen av en total ekologisk landskapsomvandling. Vi är många som under alltför många år har dokumenterat hur skogsbruket tillåts avverka skyddsvärda skogar och utarma våra skogsekosystem. Det är tydligt att skogsbruket inte är hållbart, och att det behövs en radikal förändring av såväl politik som lagstiftning om skogens biologiska, sociala och kulturella värden ska kunna bevaras.

Vi är många, och tillsammans är vi starka. Låt oss därför göra våra röster hörda. Skriv ett personligt brev till miljöminister Annika Strandhäll, landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och statsminister Magdalena Andersson. Använd nedanstående innehåll eller det innehåll som ni själv väljer.

Här kan du ladda ner hela brevet: Till alla naturvänner 5 220315 (1)

Tack för er hjälp!