Martin Jentzen – Naturnära skogsbruk och skogsekologi – Digital föreläsning 7/4

Obs anmälan krävs!
En föreläsning om ekosystembaserat skogsbruk och skogsekologi.
Naturnära skogsbruk – vad är det och varför? Är hyggesfritt skogsbruk lösningen på skogsbrukets utmaningar? Skaderisker och tänkbara ekonomiska utfall för skogsägarna.
Martin Jentzen, skogsingenjör SLU 2002, jobbar som rådgivare och föreläsare inom skogsekologi och naturnära skogsbruk Han är medförfattare till boken Skogspraktikan som han skrivit tillsammans med Erik Kullgren och Eva-Lotta Hultén.
Han är skogsingenjör och är dessutom utbildad i naturnära skogsbruk för Knut Sturm, förvaltare för Lübecks stadsskog. Innan Martin började med naturnära skogsbruk jobbade han som virkesinköpare, avverkningsledare och fältinventerare. Han har även suttit i FSC:s standardkommitté.
Vi börjar med Martins föreläsning och avslutar med en frågestund där deltagarna får ställa frågor.
När: 7/4 kl 19:00-20:30.
Hoppas vi ses snart!