Skogs- och vägkantskämpar nominerade till naturvårdspris

Natursidan uppmärksammade häromdagen två skogs och vägkantskämpar som är nominerade till årets naturvårdspris.

De båda är nominerade eftersom de gjort ”enastående insatser” för att ”skapa bättre förutsättningar för Sveriges arter”.

Motiveringen för Ebba Werner lyder:
”Ebba Werner har genom sitt arbete med att sprida kunskap om blomrika vägkanter visat att de kan bli blommande resurser för pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar. Förutom arbetet med blomrika vägkanter är ett av hennes viktigaste projekt det konkreta arbetet för mångfalden på Naturskyddsföreningens 30 hektar stora gård Björkelund i Halland.”

Motiveringen för Lena Gustafsson lyder:
”Lena Gustafsson har genom sitt arbete med att ta fram kunskapsunderlag om skogen skapat förutsättningar för en bättre naturvård. Hon har fungerat som en neutral kunskapskälla, fri från egna värderingar och personliga åsikter, samtidigt som hon i ett konfliktfyllt forskningsområde sagt ifrån när hon tyckt att det varit nödvändigt.”

Gå gärna in och läs här på Natursidan.se för mer information om Lena och Ebbas viktiga arbete.

Glöm inte att rösta här fram till den 12e Maj!