Utlysning: Civilsamhällets lösningar för lokal klimatomställning i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till föreningar som vill jobba med klimatomställningen!

Denna utlysning från Västra Götalandsregionens miljönämnd sker inom ramen för den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” där ett särskilt arbetssätt pekar på vikten av ”levande lokalsamhällen där samarbete för att underlätta en klimatsmart livsstil är i fokus”.

Aktörer inom civilsamhället har precis som många andra samhällsaktörer en nyckelroll i omställningen till ett klimatsmart samhälle. I denna utlysning kan civilsamhällesaktörer, som ideella föreningar och ekonomiska föreningar utan vinstintresse, söka upp till 300 000 kr för projekt som genomförs under 2023 i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen finansierar högst 50 procent av projektet. Övrig finansiering kan komma från den egna organisationen, tex genom ideell tid.

Här kan ni läsa mer om ansökan och klimat 2030.