Naturskyddsföreningens valenkät i Bohuslän och på Riksnivå 2022

I november 2021 startade kretsarna i Bohusläns länsförbund ett samarbete inför valet. De ville undersöka och uppmärksamma partiernas miljö och klimatpolitik inför valet 2022. Den första delen av valprojektet är en enkät där kretsarna själva fick bestämma vilka frågor som skulle ställas till partierna. Vi är glada och tacksamma för att de flesta partier har tagit sig tid för att svara på våra frågor.

Resultatet presenteras här för varje krets som har skickat ut sina frågor. Sammanställningarna kommer uppdateras så fort fler svar kommer in.

Kungälv

Mölndal

Öckerö

Orust

Sotenäs

Stenungsund

Strömstad

Uddevalla

Lysekil

På riksnivå har Naturskyddsföreningen gjort en omfattande granskning av partiernas löften och hur de har arbetat med miljöfrågor de senaste åren. Här kan ni ta del av den granskningen.