Var med och påverka hur Naturskyddsföreningen ska jobba!

Naturskyddsföreningens framtidsstrategi är styrande för Riksföreningen, och vägledande för vilka frågor kretsar och länsförbund ska prioritera och vad vi ska uppnå. Riksstyrelsen har arbetat fram ett förslag på ny framtidsstrategi för åren 2024–2027 och efterfrågar nu synpunkter på den. Svarstiden är mellan den 11 november 2022 till den 8 januari 2023.

Vår nuvarande framtidsstrategi kan ni läsa HÄR.

Våra synpunkter är ett viktigt inspel till Riksstyrelsen inför arbetet med propositionen om Naturskyddsföreningens framtidsstrategi 2024–2027 som kommer läggas fram på stämman 2023.
Med gemensamma mål kan vi bli tydligare och få större genomslag.

Här är länken till förslaget till ny framtidsstrategi.

Här är länken till dagens framtidsstrategi så du kan jämföra.

Här är länken till remisshandboken som förklarar allt kring remissförloppet och hur du använder VoteIT.

Vi hoppas att du vill delta i denna spännande process med att föra föreningens frågor framåt!