Var med i projektet världens längsta blomsteräng!

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Det vill Naturskyddsföreningen råda bot på genom att använda en ofta bortglömd yta med stor potential – nämligen landets alla vägrenar.

Här kan du läsa mer om projektet.

Här kan du beställa startpaketet med allt du behöver för att komma igång och delta i projektet.