Webbinarie: Hur skyddar vi arterna i Sverige?

Torsdag den 19 oktober kl. 19 – 20:30

Frågan kring skyddet av arter inom Sverige och EU har blivit alltmer uppmärksammad i takt med att utarmningen av naturen fortsätter. Många arter är lagligt skyddade och borde därför inte vara hotade eller minskande. Trots det fortsätter den negativa utvecklingen. Vad beror det på? Hur fungerar Artskyddet? Vad händer i juridiken och politiken? Vad gör myndigheterna, och vad kan vi själva göra inom miljörörelsen för att få ett fungerande Artskydd?

Michael Nilsson, miljökonsult och artskyddsexpert

Michael har skrivit flera rapporter om artskyddet, drivit domstolsärenden och suttit med i statliga referensgrupper som rört artskyddet.

Anmäl dig här för länk till webbinariet