Skogens arter

Yxsjöskogen – Benareby skola, Mölnlycke

Söndag 10/12 & Lördag 16/12

Välkommen till en kurs där du kan lära dig mer om skog och skogens arter. Kursen har inriktning på naturvårdsarter och naturskydd och vi är både inne och ute.

Vi börjar med ett förmiddagspass i Benareby skola där vi går igenom vilka naturvårdsarterna är, hur man kan finna dem, vilken betydelse och skydd de har. Därefter en guidad tur i Yxsjöskogen där vi kan se olika naturvårdarter och diskutera naturvärden. Kursen avslutas i Benareby skola där det kommer att finnas en utställning med ett urval naturvårdsarter, litteratur m.m.

Ta med egen lunch, fika, bra varma skor, lämpliga kläder och något att sitta på.

Samma kurs hålls två dagar i december, dels söndag 10/12 och dels lördag 16/12. Kursen startar kl. 08.30 och avslutas kl. 17.00. Kursledare är Michael Nilsson och Joel Nilsson. Som experthjälp för mossor deltar Elin Götmark 10/12 och Anna Pielach 16/12.

Föranmälan för kursen 10/12 görs senast 6/12.
Föranmälan för kursen 16/12 görs senast 12/12.

Skicka anmälan till michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se. Anmäl vilken kursdag anmälan avser. Kursen är kostnadsfri.

Anmäl om du har egen bil och om du kan hjälpa till med vår samåkning från Mölnlycke till Benareby. OBS – på helgerna finns endast förbeställd kollektivtrafik som beställs minst en timme i förväg på tel. 0771-919090. Man åker då från Mölnlycketerminalen kl. 08.10 och är framme vid Benareby 08.21.

Ett samarrangemang mellan Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Härryda