Rapportering i Artportalen

Torsdag den 11 januari kl. 19:00, via Zoom

Vill du rapportera dina observationer till Artportalen men vet inte hur du ska komma igång? Har du kanske redan börjat, men känner dig ändå osäker på hur du ska göra? Då är den här föreläsningen för dig! Steg för steg går vi igenom hur man gör, i fält och framför datorn.

Anna Pielach är en ideell inventerare, med bakgrund i botanik och mikroskopi, och med ett brinnande intresse för mossor och andra kryptogamer.

Christer Johansson, sakkunnig om skog och våtmark i BirdLife Sverige, är en van fågelinventerare.

Anmäl dig här för länk!