Panelsamtal om skogen – Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen.

Välkommen till ett panelsamtal om skogen! Hur förvaltar man en skog på ett hållbart vis? Vad är en hållbar skog? Vilka är skogens viktigaste värden? Deltagare: Ann Edlund, Samordnare hållbar utveckling, Svenska kyrkan Fredrik Tengberg, Chef för egendomsenheten, Svenska kyrkan Malin Sahlin, sakkunnig inom skog på Naturskyddsföreningen Michael Nilsson, Ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda Svenska […]

Läs mer

Skogens vatten 24/2 – Hållbart skogsbruk och hur man återväter i praktiken. Digital föreläsning.

OBS anmälan krävs! Naturskyddsföreningen bjuder in till en digital föreläsning om skogens vatten och våtmarker. Den här kvällen gästas vi av Stefan Anderson, mark och vattenspecialist från Skogsstyrelsen och David Tverling, projektledare Naturskyddsföreningen i Örebro. Stefan Anderson kommer tala om hur skog och vatten hör ihop. Det som händer i skogen vid sidan av vattendraget […]

Läs mer

Dags att kräva alla korten på bordet av Sveaskog

Digital föreläsning med Per Jiborn, skribent och bloggare, tidigare generalsekreterare för Naturturismföretagen och aktiv i natur – och skogsskyddsfrågor, med ett särskilt intresse för Sveaskogs ekoparker.  Anmälan krävs! Frivilliga avsättningar är en stor del av skyddet av svenska skogar. Men vad vet vi egentligen över tid om de avsatta skogarnas kvalitet och läge? Den grävande […]

Läs mer

ÄNDRAT DATUM. Föreläsning med Sebastian Kirppu 3/2. Efter 60 år av kalhyggesskogsbruk – den svenska skogens ekologiska situation.

Digital föreläsning med Sebastian Kirppu, skogsbiolog & föreläsare Anmälan krävs! Skogen i Sverige har påverkats av människan under tusentals år, särskilt i den södra halvan har förändringarna från naturskog till åkermarkslandskap gjorts för mycket länge sedan. Men den boreala skogen har aldrig varit så hårt utsatt för omformandet från naturskogslandskap till industrilandskap som de senaste […]

Läs mer

Digital föreläsning: Betydelsen av skogens vatten

OBS att anmälan krävs! Niklas Wengström, biolog på Sportfiskarna och forskarstuderande vid Göteborgs universitet kommer under kvällen berätta om skogens vatten, hur det tar sin väg genom skogslandskapet och vilka av vattnets invånare man kan stöta på under resan. Vidare kommer kvällen handla om Sportfiskarnas projekt att kartlägga och bedöma statusen på våtmarkerna i Risveden. […]

Läs mer

Avgång av växthusgaser från dikade torvmarker

Naturskyddsföreningen bjuder in till digital föreläsning med Åsa Kasimir, docent vid institutionen för Geovetenskaper vid Göteborgs Universitet Torsdag 18 november kl. 18:00 – 19:30 OBS att anmälan krävs, vi skickar dig länken under dagen den 18 nov. Anmäl dig HÄR Växthusgasavgång från dikade torvmarker i Sverige har utsläpp i samma storleksordning som personbilstrafiken, 11 miljoner […]

Läs mer

Föreläsning om svampfloran i skogsområden som fått stå orörda länge

OBS att anmälan krävs! 21 oktober 2021 kl. 19:00 – 20:30 via Zoom Thomas Grönlund, ekolog och miljöspecialist på Trafikverket Om svampfloran i skogsområden som fått stå orörda länge. Bland jättemusseroner, rara taggsvampar, klockgentianor, alkonblåvingar, tjädrar mm i Stora Gettjärnområdet i Alefjäll, Ale och Lerums kommuner. Hur vi inventerat och hur svårt det varit att […]

Läs mer

Filmvisning: Om skogen med Sebastian Kirppu som gäst!

                Hagabion visar filmen Om skogen. Kampen om Sveriges sista naturskogar. En uppmärksammad och omdiskuterad dokumentärfilm. Extrainsatta visningar 9- 10 oktober, med samtal med Sebastian Kirppu! De flesta är medvetna om att Amazonas och Borneos regnskogar skövlas, men få känner till att nästan alla Sveriges gamla naturskogar försvunnit. Endast […]

Läs mer