Välkommen på konferens i Lundsbrunn!

I år med fokus på hållbart jordbruk, matförsörjning och föreningsfrågor. Konferensen hålls på Lundsbrunns Resort helgen den 30/9 till 2/10 – snart är vi där så missa inte att anmäla dig! Sista anmälningsdag är dessutom redan den 11 september, så ingen tid att förspilla. PROGRAM: Fredag 30 september Kl. 18.30- Ankomst under kvällen Kl. 19:30 […]

Läs mer

Seminarium om vattenkraften

Välkommen på ett seminarium om vattenkraften och den stora omprövningen av miljötillstånden som just nu pågår. Vi har över 2000 vattenkraftverk i Sverige och många av dessa saknar tillstånd eller har väldigt gamla tillstånd. För att leva upp till vattendirektivets krav och förbättra miljösituationen vid kraftverken ska alla kraftverk förses med moderna miljövillkor. I det […]

Läs mer

Utlysning: Civilsamhällets lösningar för lokal klimatomställning i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till föreningar som vill jobba med klimatomställningen! Denna utlysning från Västra Götalandsregionens miljönämnd sker inom ramen för den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” där ett särskilt arbetssätt pekar på vikten av ”levande lokalsamhällen där samarbete för att underlätta en klimatsmart livsstil är i fokus”. Aktörer inom civilsamhället […]

Läs mer

Välkommen på snokläger i region Väst!

Härsjönäs, Lerums kommun 22–24 juli Ta chansen att leva natursnoksliv några dagar i sommar! Vi snokar i naturen, leker, hittar spår och småkryp, paddlar och gör en massa roliga aktiviteter utomhus. Vi upptäckter, upplever och tar in kunskap om naturen och blandar med skapande på flera olika sätt. Dagarna är uppdelade i olika Snokpass som […]

Läs mer

Skogs- och vägkantskämpar nominerade till naturvårdspris

Natursidan uppmärksammade häromdagen två skogs och vägkantskämpar som är nominerade till årets naturvårdspris. De båda är nominerade eftersom de gjort ”enastående insatser” för att ”skapa bättre förutsättningar för Sveriges arter”. Motiveringen för Ebba Werner lyder: ”Ebba Werner har genom sitt arbete med att sprida kunskap om blomrika vägkanter visat att de kan bli blommande resurser […]

Läs mer

Martin Jentzen – Naturnära skogsbruk och skogsekologi – Digital föreläsning 7/4

Obs anmälan krävs! En föreläsning om ekosystembaserat skogsbruk och skogsekologi. Naturnära skogsbruk – vad är det och varför? Är hyggesfritt skogsbruk lösningen på skogsbrukets utmaningar? Skaderisker och tänkbara ekonomiska utfall för skogsägarna. Martin Jentzen, skogsingenjör SLU 2002, jobbar som rådgivare och föreläsare inom skogsekologi och naturnära skogsbruk Han är medförfattare till boken Skogspraktikan som han […]

Läs mer

Skicka tusen brev till våra ansvariga politiker!

Till alla naturvänner Skogsbruket har omvandlat vår natur i grunden vilket har lett till att Sveriges skogsekosystem nu befinner sig i slutfasen av en total ekologisk landskapsomvandling. Vi är många som under alltför många år har dokumenterat hur skogsbruket tillåts avverka skyddsvärda skogar och utarma våra skogsekosystem. Det är tydligt att skogsbruket inte är hållbart, […]

Läs mer

Skogens roll och funktion ur ett klimatperspektiv – Digital skogsföreläsning med Torbjörn Skytt 24/3

Hej! Naturskyddsföreningen Väst bjuder in till ytterligare en digital skogsföreläsning! Skogen har hamnat i fokus i klimatdebatten för sin potential att minska koldioxidhalten i atmosfären, men också genom att ge produkter som i sin tur ersätter produkter baserade på fossilt kol. I samhällsdiskussionen ser vi att olika intressenter har olika ståndpunkter om hur skogen gör […]

Läs mer

Nominera årets slåtterängsskötare!

För att uppmärksamma de personer och föreningar som gör ett enormt arbete med att sköta ängar och sporra till fortsatta insatser kommer Länsstyrelsen att dela ut ett hederspris 2022. Du är välkommen att nominera enskilda personer, familjer eller föreningar som tar hand om en äng. Skicka ditt förslag med din motivering till landsbygd.vastragotaland@lansstyrelsen.se senast 31 […]

Läs mer