Pressmeddelande: Skydda den kadmiumrena svenska åkermarken!


Foto: Bengt Ove Birgersson, http://www.bilder.snf.se

Tre länsförbund i Naturskyddsföreningen i Västra Götaland är starkt kritiska mot slamspridning.
Vid länsstämmorna i Göteborg, Ale och Flämslätt antog stämmorna följande uttalande:

 Enligt medicinsk expertis måste kadmiumexponeringen hos den svenska befolkningen minska. Värst utsatta är små barn. För att klara att framställa barnmat som uppfyller EFSA:S (EU:s organ för livsmedelssäkerhet) krav hämtar barnmatstillverkarna idag sin råvara från de sista åkrarna med låga kadmiumhalter.

 För att inte kadmiuminnehållet i åkermarken ska öka måste kadmiumhalten i fosforgödsel vara lägre än 10 milligram kadmium per kg fosfor. Avloppsslam liksom viss konstgödsel överskrider denna gräns. Genomsnittet för avloppsslam är cirka 25 mg kadmium per kg fosfor. Hos viss PK-gödsel är kadmiumhalten cirka 20 mg, hos den vanligaste konstgödseln, NPK, cirka 5 mg, hos urin + avföring 6-9 mg och hos källseparerad urin cirka 1 mg.

Eftersom kadmium är ett grundämne som praktiskt taget inte kan tas bort när det väl hamnat i marken måste stora ansträngningar göras för att inte öka kadmiumhalten. Detta kan bara ske genom att endast tillåta fosforgödsel med låg kadmiumhalt.

 Slamspridningen från samtliga avloppsreningsverk i Västra Götaland måste därför avstyras! Länsförbunden i Västsverige kommer att agera genom att mobilisera föreningens medlemmar för att skydda den västsvenska åkerjorden.

Metoder måste utvecklas för att omhänderta avloppsslammet på annat sätt än att det sprids på odlingsbar mark, varken på jordbruksmark eller i skogarna hör slammet hemma.

De tre länsförbunden i Västra Götaland som tillsammans gjort detta uttalande är: Naturskyddsföreningen i Bohuslän, Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg samt Skaraborgs Naturskyddsförening med totalt ca 27 000 medlemmar.

För mer information, kontakta:

Lena Jarlöv, Naturskyddsföreningens slamgrupp, styrelseledamot Naturskyddsföreningen i Tanum

Tel. 0703-174976, lena.jarlov@gmail.com

Ingvar B Andersson, ordförande, Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg

Tel. 0703-380149, b.ingvar.andersson@telia.com

Vid praktiska frågor, för t.ex. foton och dylikt, kontakta:

Klara Jansson, samordnare Naturskyddsföreningens Regionkansli i Västra Götaland

Tel. 0723-097989,

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.