Insändare: Blir kyrkovalet ett ödesval för våra skogar?

Åsikt Lars Georgsson, Naturskyddsföreningen: För första gången ifrågasätts kyrkans sätt att sköta sitt enorma skogsinnehav. Publicerad i Strömstads Tidning den 18 september 2021 Nu på söndag den 19 september är det kyrkoval. En begivenhet som är förbehållen nära sex miljoner röstberättigade svenskar som är medlemmar i Svenska kyrkan. En av de viktigaste frågorna är glädjande […]

Läs mer

Konsumtion löser inte klimatkrisen

Insändare publicerad i Hallandsposten 2021-08 -18 En enkel koll av Sveriges 16 miljömål 2030 visar att bara ett uppnås och 6 utvecklas negativt, däribland miljö- och klimatpåverkan från konsumtion Replik. Svar på Ledare, ”Ohållbar argumentation för hållbarheten” av Joakim Broman, 7/8. Joakim Bromans förnekar att vårt levnadssätt inte är hållbart, och menar att andra länder […]

Läs mer

Vindkraftsparker prövas bäst av domstol

Debatt och insändare, Bohusläningen 4 juli 2021 Preemärendet visar hur slumpartat den här typen av ärenden hanteras av en kommun. Svar till Mattias Bäckström Johansson (SD) 28 juni LÄS MER: Regeringen vill tvinga kommuner att etablera fler vindkraftverk Sverigedemokraternas energipolitiske talesperson påstår att det kommunala vetot tillvaratar invånarnas intressen när det gäller miljöfarliga verksamheter som […]

Läs mer

Låt oss slippa kalhyggen runt Strömstad

Publicerad i Strömstads Tidning 22 maj 2021 Åsikt Lars Georgsson: En resa mellan Blomsholm och Näsinge går genom ett landskap som påminner om en krigszon. Idag, lördagen den 22 maj, är Biologiska mångfaldens dag. Tidigare var det inte så många som tänkte på den saken. Idag är det kanske lite annorlunda. Förståelsen av att vår […]

Läs mer

Strandskyddet är under attack

Publicerad i Hallands Nyheter 13 april 2021 En byggnation vid en sjö innebär en kraftigt negativ miljöpåverkan på levande organismer. Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten. Svar på ”Mångfalden ökar med lättnader i strandskyddet” Ingemar Johansson (C ) och Mari-Louise Wernersson (C) påstår i […]

Läs mer

Debatt: Orörda stränderna går aldrig att få tillbaka

Publicerad i Lerums Nyheter 16 mars 2021 Den statliga utredningen om strandskyddet presenterades nyligen. Förslaget innebär en omfattande nedmontering av strandskyddet, bland annat genom att kommunerna får möjlighet att avsätta stora områden som “landsbygdsområden” där strandskyddet upphävs helt eller delvis. Dessutom vill utredningen ta bort det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag och göra […]

Läs mer

Dåligt väder avskräckte inte Natursnokarna

Publicerad i Strömstads tidning plus den 16 november 2020 Författare: Thomas Bennelind Det går att hitta mycket spännande på en sandstrand – fråga bara barnen och föräldrarna i Natursnokarna. Regn och vind avskräckte inte när det vankades utforskning vid Lagunens camping. Natursnokarna, som är gren i Naturskyddsföreningen, träffades på söndagsförmiddagen vid Lagunens camping. Mette H. […]

Läs mer

De kämpar för sin skog

Publicerad i Hjo tidning den 17 november 2020 Författare: Marita Sjöquist Hjobornas friluftsområde Högaliden stod inför ett nytt kalhygge, men då väcktes protester. – Vi är givetvis glada över att kommunen lyssnade och nu stoppade de omedelbara planerna på slutavverkning, säger en Ann-Sofie Olausson som ingår i föräldragruppen för förskolan i ur och skur ute. […]

Läs mer

Politiker slirar på strandskyddsreglerna

Publicerad i Bohuslänningen 17 nov 2020 Svar till Matheus Enholm (SD) 13 november 2020 Sveriges riksdag har beslutat i lagstiftning att det inte är tillåtet att bygga på Sveriges stränder. Exempelvis får inte nya byggnader uppföras. Sedan 2009 är det Sveriges kommuner som ansvarar för att lagstiftningen följs. Det innebär att politiker har ett stort […]

Läs mer