Skarp kritik mot kraftledning

Representanter från Naturskyddsföreningens kretsar i Lerum och Kungälv riktar skarp kritik i debattartikel i GP mot Svenska kraftnät och den planerade nya kraftledningen från Skogssäter i Trollhättan till Stenkullen i Lerum. Läs hela debattartikeln här.

Läs mer

Naturskyddsföreningen träffar landshövdingen

Igår träffade Naturskyddsföreningens fyra länsförbund i Västra Götaland landshövding Lars Bäckström och naturvårdsdirektör Sven Swedberg för ett samtal kring aktuella naturvårds- och miljöfrågor i regionen. Bland annat diskuterades strandskyddet (såväl på land som i vatten) och den komplicerade frågan kring Vänerns vattenstånd och igenväxningen av dess stränder. Naturskyddsföreningen i Bohuslän fick även tillfälle att överlämna […]

Läs mer

Landshövding Lars Bäckström får årets Strandskata

Naturskyddsföreningen i Bohuslän har tilldelat landshövding Lars Bäckström föreningens hederspris “Strandskatan”. Motiveringen lyder: ”För hans konsekventa och rakryggade försvar av strandskyddet som har avgörande betydelse för att Bohusläns kust även i framtiden skall förbli opåverkad av kortsiktig exploatering. Hans agerande ligger helt i linje med de principer som ingår i den allemansrätt som är en av […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Väst miljökollar kandidaterna i regionvalet

Den 20 augusti presenterar Naturskyddsföreningen i Väst undersökningen Miljökollen. Här lyfter vi fram de kandidater till regionfullmäktige som lovar att rösta för miljöbra alternativ de kommande fyra åren. –          Miljöförstöring ligger i topp om man ser till vad svenskar oroar sig mest över. Ändå märks det inte i politiken, säger Ulla Kjellander, ordförande i Skaraborgs […]

Läs mer

Pressbilder Miljökollen

Här hittar du pressbilder för Miljökollen. För bilder med högre upplösning, kontakta regionkansliet.   Projektgrupp Miljökollen. Fr v: Marie Steiner, Gabriel Ekermo, Lina Johnson, Lisa Olaisson Ulla Kjellander, ordförande Skaraborgs Naturskyddsförening                 Tummen upp i miljökollen!      

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Göteborg: ja till trängselskatten för miljöns skull

Den 14 september är det inte bara val till riksdag, landsting och kommun, i Göteborg röstas det också om trängselskatten. I en debattartikel på Göteborgs-Postens hemsida skriver Helena Norin, ordförande Naturskyddsföreningen i Göteborg, och Gustav Sjöblom, trafikgruppen, om varför en bör rösta ja till trängselskatten för miljöns skull. Debattartikeln hittar du här. Besök gärna Naturskyddsföreningen i […]

Läs mer

Debattartikel i GP: Förstärk vårt strandskydd

”Vi är oroade. Våra unika kuster och rika skärgård är en enorm tillgång för Bohuslän. Alla kan vandra längs stränder och betesmarker, fiska krabbor med barnen eller ta ett dopp från en klipphäll. Den tillgången förstörs nu av hus på konstiga ställen och söndersprängda berg.” Den 10 april hade kustkretsarna i Bohuslän en debattartikel i […]

Läs mer

Pressmeddelande: Svea hovrätt ger Naturskyddsföreningen rätt

  2012-11-19: Naturskyddsföreningen i Härryda överklagade i våras ett beslut i mark-och miljödomstolen att inte ge föreningen rätt att överklaga ett beslut kring grävningar i en värdefull naturmiljö vid Örtjärn i Mölnlycke. Svea hovrätt ger dock nu Naturskyddsföreningen rätt och upphäver mark-och miljödomstolens beslut och ärendet återvisas för fortsatt handläggning. Grävningar pågår dock för fullt […]

Läs mer

Debatt: Vägen framåt är att minska bilismen

Den 7:e januari publicerades vår debattartikel om trängselskatterna som infördes i Göteborg vid årsskiftet. Nu tycker vi att det är dags att diskutera vilken region, och storstadsregion, vi vill ha i framtiden. Debattartikeln, som den ser ut i tidningen, hittar du på GP:s hemsida, här! Texten kan du dock läsa här nedan. Forskning har visat att […]

Läs mer