Skogsstyrelsen undanröjer biologisk mångfald

Debattartikel publicerad i Landets Fria Tidning 2020-04-17 skriven av Ingvar Andersson (Naturskyddsföreningen Alingsås) • Leif Danielsson (Naturskyddsföreningen Ale) • Olov Holmstrand (Naturskyddsföreningen Lerum) Skogsstyrelsen är en statlig myndighet med huvuduppgift att tillse att svenskt skogsbruk följer skogsvårdslagen. Lagen säger bland annat att skog ska brukas både för ekonomisk avkastning och så att den biologiska mångfalden […]

Läs mer

Ett kliv framåt i coronatider

Artikeln är publicerad i Alingsås Tidning den 25 mars 2020 Herrljunga: När många andra ställer in sina arrangemang ordnar Naturskyddsföreningen i Herrljunga vårpromenader med start på söndag. – Utomhus kan man hålla avstånd, säger Barbro Johansson. Evenemangskalendrar och aktivitetsprogram har blivit tunna historier i coronavirusets framfart. Men någonstans måste livet få fortgå ändå, och ren […]

Läs mer

Naturskyddsförening ställer krav för Ryholms mosse

Artikeln är publicerad den 24 mars i Skaraborgsbygdens tidning Skaraborgs Naturskyddsförening kräver att Länsstyrelsen i Västra Götaland helt omarbetar utskickat förslag till återställning av Ryholms mosse, vid sjön Viken. I ett yttrande till länsstyrelsen skriver Naturskyddsföreningen att det framtagna förslaget till återställning ”har så påtagliga brister att det måste omarbetas i sin helhet”. Föreningen grundar […]

Läs mer

Ingen annan energiform ger ett lika farligt avfall

Svar på ”Vilket avfall är bättre omhändertaget?” (14/2). Kärnkraft. Nils-Erik Nilsson, du ber mig i din insändare i HN den 14/2 som svar på ”Riksdagen har fattat ett klokt beslut” den 8/2 att ge exempel på något avfall som är bättre omhändertaget än just avfallet från kärnkraftverken. Nils-Erik, nu talar vi om ett radioaktivt kärnkraftsavfall […]

Läs mer

Så står vi upp för en grönare framtid i Göteborg

I dag når Göteborgs stad inte upp till något av de tolv lokala miljökvalitetsmålen. Den nya översiktsplan som arbetas fram av stadsbyggnadskontoret ser inte ut att vända utvecklingen. Det är därför väsentligt att förslaget som tagits fram revideras, skriver Oskar Tagesson och Viktoria Janovskis, Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen i Göteborg lanserar i dag kampanjen Göteborg kan grönare […]

Läs mer

KD, SD, L och M har ingenting lärt om kärnkraft

Debatt Inställningen till kärnkraft och uranbrytning hos KD, SD och L i Skaraborg samt M i Västra Götaland redovisades i Skaraborgsbygden (13 december). Det är deprimerande läsning. Partiernas inställningar avspeglar total ignorans och brist på saklig grund. Årtiondens debatt och kunskapsuppbyggnad om kärnkraften tycks ha gått spårlöst förbi. Det är som om Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen avstyrker Preems storsatsning på fossila bränslen

PRESSMEDDELANDE 2019-12-17 Preem AB har reviderat sin ansökan hos Miljööverdomstolen. Istället för att utsläppen av koldioxid skall öka med +100 % till 3,4 miljoner ton per år så skall utsläppen öka med +60 % till 2,7 miljoner ton per år. Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening har i ett yttrande till Miljööverdomstolen avstyrkt en utbyggnad av Preems raffinaderi. Med […]

Läs mer

Striden om Preemraff fortsätter i Lysekil

– Ger regeringen tillstånd till Preemraffs utbyggnad kan vi glömma allt klimatarbete 25 år framåt. Det säger Inge Löfgren, ordförande i Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal som fortsätter att kämpa mot Preemraffs planer på att bygga ut. För ett år sedan gav Mark- och miljödomstolen tillstånd till utbyggnad av Preemraff i Lysekil. Den planerade utbyggnaden skulle öka koldioxidutsläppen […]

Läs mer

Att värna om skogens värden

Vad betyder skogen för dig? Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, men med dagens skogsbruksmetoder som kalhygge och planteringar så hotas den svenska skogen – och gränsen för hur mycket skog vi kan avverka är nådd. Kalhyggesmetoden är en metod som hotar den biologiska mångfalden. Naturliga biotoper huggs ner och omvandlas till […]

Läs mer

Klimatsmart skogsbruk

Den växande skogen kan binda stora mängder koldioxid i träd och rötter – något dagens skogsbruk genom kalhyggesmetoden aktivt motverkar. Ett annat, ekosystembaserat skogsbruk behövs både för klimatet och den biologiska mångfalden. 1950 lanserade kalhyggesmetoden inom Domänverket. Metoden spreds till resten av skogsbruket och har sedan dess använts som enda skötselmetod. Kalhyggesmetoden har lett till […]

Läs mer