Upprop – rapportera in främmande arter

För att få förbättrad kunskap kring vissa främmande invasiva arter i Västra Götalands län, och därmed på ett tidigt stadium upptäcka om arterna får en plötsligt ökad spridning, låter Länsstyrelsen i Västra Götalands län just nu genomföra ett projekt som syftar till att få så god kunskap som möjligt kring utvalda arter.

Informationen kommer att samlas in genom en enkätundersökning samt uttag av data från Artportalen hösten 2015, och omfattar ett antal utvalda terrestra, limniska (sötvatten) och marina arter. Denna ökade kunskap ska bland annat användas i arbetet med Miljömålen, särskilt ”Ett rikt växt- och djurliv” och ”Levande sjöar och vattendrag”. Den ökade kunskapen ska också vara ett redskap för att upptäcka invasiva främmande arter, som möjligen går att åtgärda, om de upptäcks på ett tidigt stadium. Datainsamlingen kommer att sammanställas i en rapport med jämförelse av utbredningen av arterna i länet 2009 som presenterades i rapporten Främmande arter i Västra Götalands län, 2009:02.

Enkätundersökningen riktas till kommuner, vattenvårdsförbund och vattenråd. Information om förekomst av arterna kommer också att samlas in från föreningar och privatpersoner genom uttag från Artportalen. Kommuner, vattenvårdsförbund, vattenråd, föreningar och allmänheten uppmanas därför att via www.artportalen.se rapportera in fynd av de utvalda främmande invasiva arterna.

Mer information finns här.

Undersökningen genomförs av Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB på uppdrag av länsstyrelsen.

All rapportering inom detta projekt måste göras senast 2015-11-15!

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.