Workshop om våtmarker

Nu är tid att återställa, för biologisk mångfald och för klimatet.  Workshop tisdagen den 19 mars 2019 kl. 18:30 – ca kl. 20:30 på Vara Folkhögskola Mia Svedäng, projektledare för Lokal Vattenmiljö och Viva Vatten går igenom bakgrunden till Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt och möjliga åtgärder som medlemmar, kretsar och länsförbund kan göra för att bevara och […]

Läs mer

Utbildning i miljöjuridik, plan- och bygglagen samt kommunal planering – fortsättningskurs

Under kursen kommer vi ytterligare fördjupa hur ni kan använda miljöbalken som ett verktyg för att påverka beslut i din kommun, initiera tillsyn och delta i domstolsprocesser. Talerätten, dvs. miljöorganisationers möjlighet att överklaga myndighetsbeslut, är central för Naturskyddsföreningens möjligheter att delta i och påverka beslutsprocesser. Kursinnehåll: Riksintressen i miljöbalken – och hur de förverkligas i […]

Läs mer

Vägkanterna och den biologiska mångfalden, temadag i Halmstad!

Lördagen 12 januari 2019, Strandgatan 20 Halmstad Anmälan*: senast lördagen 5 januari. Alla är välkomna och deltagandet är gratis! Program: 9:30 Kaffe/te och smörgås för den som önskar! 10:00 Välkommen! Ebba Werner, Suzanne Schlyter och Moa Pettersson inleder och presenterar dagen. 10:15-10:45 Krister Larsson, biolog; vildbiexpert bl.a. Vägkanterna är en viktig plats för biologisk mångfald. […]

Läs mer

Tid för våtmark- 150 år av dikning och sjösänkning – inställd!

Tyvärr är workshopen om våtmarker inställd p.g.a. sjukdom. Vi återkommer med information när en ny workshop är inbokad.   Nu är tid att återställa, för biologisk mångfald och för klimatet.  Workshop onsdagen den 30 januari 2019 kl. 18:30 – ca kl. 20:30 på Vara Folkhögskola Andreas Skarmyr, projektledare för Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt går igenom bakgrunden och […]

Läs mer

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med förordningen är att bättre skydda och stärka enskildas rättigheter vid behandling av personuppgifter. Det ska vara lätt för dig som privatperson att få insyn i och inflytande över hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att vi behandlar dem på ett korrekt […]

Läs mer

Fira Biologiska mångfaldens dag tillsammans med oss!

FN har utsett 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Syftet är att uppmärksamma en av vår tids viktigaste frågor – artrikedomens betydelse för allt liv på planeten. Här är några aktiviteter som sker i Region Väst, nära eller på Biologiska mångfaldens dag: Gökotta på Orust Söndagen den 20 maj klockan 06.00 träffas vi på […]

Läs mer

Workshops om havsplanerna!

Vill du vara med och arbeta för att Sveriges nya havsplaner ska ta stor hänsyn till havets unika naturvärden? Vill du bidra till att vi uppnår våra nationella och internationella miljömål? Då har du chansen nu! Under våren 2018 har vi en unik möjlighet att påverka havsplaneutvecklingen då utkasten till havsplanerna snart går ut på […]

Läs mer