Regional val-workshop i Göteborg!

Tillsammans gör vi miljön till en valfråga 2018

-Välkommen på val-workshop i Göteborg den 20 januari!

Målet med valworkshopen är att du ska få idéer, inspiration och verktyg att ta tillbaka hem för att genomföra ett lokalt valprojekt tillsammans med din krets/länsförbund.

Övergripande workshop-innehåll:

  • Vilka frågor är prioriterade att driva lokalt inför valet? Vad vill vi åstadkomma?
  • Vilka är de viktigaste aktörerna i frågan? Finns några möjliga allierade?
  • Hur gör vi för att nå mål? Vilka konkreta aktiviteter kan vi genomföra?
  • Tips och tricks för att få genomslag för våra frågor i media.
  • Vilka resurser har vi? Vad behöver vi? Hur organiserar vi arbetet?
  • Rikskansliets planer och prioriteringar inför valet och hur kretsar kan bidra till det arbetet.

Ta gärna med dig en fråga du skulle kunna tänka dig driva med din krets inför valet!

 

Var? Kansliets lokaler på Första Långgatan 28 B (Hållplats Masthuggstorget, spårvagn 3,9 eller 11)

När? Lördagen den 20 januari kl. 12-17

Vilka? Margrét Rós Sigurjónsdóttir och Svante Lundquist från Rikskansliet håller i workshopen

Vi behöver få in din anmälan senast den 17 januari. Anmäl dig via länken: https://naturskyddsforeningen.wufoo.eu/forms/x6a34a80l30sje/

Workshopen är kostnadsfri, vi bjuder på lättare vegetarisk lunch och fika. För ev. reseersättning vänligen kontakta din lokala krets.

Frågor? Kontakta Maja Ryberg på Regionkansli Väst: kansli.vast@naturskyddsforeningen.se