Tid för våtmark- 150 år av dikning och sjösänkning – inställd!

Tyvärr är workshopen om våtmarker inställd p.g.a. sjukdom. Vi återkommer med information när en ny workshop är inbokad.

 

Nu är tid att återställa, för biologisk mångfald och för klimatet. 

Workshop onsdagen den 30 januari 2019 kl. 18:30 – ca kl. 20:30 på Vara Folkhögskola

Andreas Skarmyr, projektledare för Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt går igenom bakgrunden och möjliga åtgärder som medlemmar, kretsar och länsförbund kan göra för att bevara och återställa våtmarker.

Vi diskuterar vad som redan görs i kretsarna och pratar om tänkbara projekt, samarbetspartners och finansiering när det gäller både våtmark och annat arbete som rör sötvatten.

Naturskyddsföreningen har egna  projektmedel för att bevara och iordningställa våtmarker som kan användas för att återskapa, restaurera och sköta våtmarker, men även för kunskapsuppbyggnad och folkbildning.

Ytterligare information finns på https://projektbidrag.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/tid-for-vatmarker/

Vi bjuder på vegetarisk landgång, önskas någon form av specialkost går det bra att ange i anmälan som du hittar här

Vi vill ha in din anmälan senast den torsdagen den 24 januari

Välkommen!