Vägkanterna och den biologiska mångfalden, temadag i Halmstad!

Lördagen 12 januari 2019, Strandgatan 20 Halmstad

Anmälan*: senast lördagen 5 januari. Alla är välkomna och deltagandet är gratis!

Program:

9:30 Kaffe/te och smörgås för den som önskar!
10:00 Välkommen! Ebba Werner, Suzanne Schlyter och Moa Pettersson inleder och
presenterar dagen.
10:15-10:45 Krister Larsson, biolog; vildbiexpert bl.a. Vägkanterna är en viktig plats för
biologisk mångfald. Krister ger ett hallandsperspektiv samt ser möjligheter och problem.
10:50-11:30 Lars Pettersson, professor Lunds universitet och ansvarig för ”Svensk
Dagfjärilsövervakning”. Hur mår fjärilarna i Sverige och vilken betydelse har vägkanterna
och deras skötsel? Är olika vägtyper och miljöer mer värdefulla eller hotade än andra?
11:30-11:40 Paus.
11:40-12:20 Mats Lindqvist, miljöspecialist/ekolog vid Trafikverket Region Väst. Vilka
vägar sköter Trafikverket? Hur anpassas skötseln till den biologiska mångfalden? Är det mer
kostsamt eller tvärtom att ta hänsyn? Mats tar upp metoder, möjligheter, ”artrika vägkanter”,
rödlistade och invasiva arter. Finns kontakt med ideella naturvården? Kan/bör den utvecklas?
12:30-13:10 Lunch.
13:10-13:50 Olof Persson, naturvårdshandl., i Nybro. Vilken typ av vägkanter ansvarar en
kommun för? Nybromodellen visar nytt sätt! Hur sker upphandling? Vilka krav ställs på
hänsyn till rödlistade arter/ biologisk mångfald? Mer kostsamt eller tvärtom? Invasiva arter?
14:00-14:30 Gruppvisa diskussioner och kaffe.
Egna erfarenheter av bra eller dålig vägkantsskötsel. Varför blev det bra resp. dåligt? Tips på
fina vägkanter! Vad kan jag/vi göra? Skall vi jobba för ”Vägkantens dag”? Kan
”vägkantsväktare” vara något?
14:30-14:50 Gemensam diskussion.
14:50 Sammanfattning.
15:00 Avslutning.

*Föranmälan(senast 5 januari) krävs eftersom mat
serveras. Ange ev. specialkost!

Kontakt:

Ebba Werner (wwwerner@telia.com eller sms/samtal till 0701749006)
Suzanne Schlyter (snnsch@gmail.com eller sms/samtal till 0734035542)
Moa Pettersson (moa@biomfdag.se eller sms/samtal till 0709236676)