Utbildning i miljöjuridik, plan- och bygglagen samt kommunal planering – fortsättningskurs

Under kursen kommer vi ytterligare fördjupa hur ni kan använda miljöbalken som ett verktyg för att påverka beslut i din kommun, initiera tillsyn och delta i domstolsprocesser. Talerätten, dvs. miljöorganisationers möjlighet att överklaga myndighetsbeslut, är central för Naturskyddsföreningens möjligheter att delta i och påverka beslutsprocesser.

Kursinnehåll:

  • Riksintressen i miljöbalken – och hur de förverkligas i kommunal planering.
  • Plan- och bygglagen: mer om översiktsplaner, detaljplaner och bygglov.
  • Fördjupning: Att leta efter lagar och rättsfall – var finns de?
  • Fördjupning: Strandskydd – hur man argumenterar mot ”särskilda skäl” för dispens.
  • Artskyddsförordningen
  • Miljökvalitetsnormer

Utbildningen innehåller också praktiska exempel och det kommer att finnas tid för frågor och diskussioner.

Kursen bygger vidare på den grundkurs i grundläggande miljöjuridik som hölls i februari förra året. Du som anmäler dig kommer få material från grundkursen mejlat till dig för inläsning – du behöver alltså inte ha gått grundkursen för att gå fortsättningskursen.

Du kan välja att gå kursen i Göteborg eller Falköping:

Göteborg: söndag 10 mars kl. 14 – 17

Kansli Väst, Första Långgatan 28 B

Anmäl dig till kursen i Göteborg söndagen 10 mars: https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/k1f9ucf91wywdzp/

Falköping:  måndag 11 mars kl. 18-21

Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 1

Anmäl dig till kursen i Falköping måndagen 11 mars: https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/k19o45zv0p6p40h/

Antalet platser är begränsade – först till kvarn

Varmt välkomna hälsar Oskar Alarik, chefsjurist på Rikskansliet och Maja Ryberg, verksamhetsutvecklare på Kansli Väst