Workshop om våtmarker

Nu är tid att återställa, för biologisk mångfald och för klimatet. 

Workshop tisdagen den 19 mars 2019 kl. 18:30 – ca kl. 20:30 på Vara Folkhögskola

Mia Svedäng, projektledare för Lokal Vattenmiljö och Viva Vatten går igenom bakgrunden till Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt och möjliga åtgärder som medlemmar, kretsar och länsförbund kan göra för att bevara och återställa våtmarker.

Vi diskuterar vad som redan görs i kretsarna och pratar om tänkbara projekt, samarbetspartners och finansiering när det gäller både våtmark och annat arbete som rör sötvatten.

Naturskyddsföreningen har egna  projektmedel för att bevara och iordningställa våtmarker som kan användas för att återskapa, restaurera och sköta våtmarker, men även för kunskapsuppbyggnad och folkbildning.

Ytterligare information finns på https://projektbidrag.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/tid-for-vatmarker/

Vi bjuder på vegetarisk landgång, önskas någon form av specialkost går det bra att ange i anmälan som du hittar här: https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/k38u59o1ny4dvq/

Vi vill ha in din anmälan senast den torsdagen den 14 mars

Varmt välkomna!