Regional nätverksträff för klimatintresserade 8 sep 2019

Välkommen på nätverksträff söndag den 8 september. Vi ses på Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B, alldeles i närheten av Järntorget (spårvagn 1,3,6,9 och 11 samt buss 60 stannar på Järntorget. Alla dessa linjer utom 6:an kan man ta från Centralstationen). Hela denna helg pågår det också en stor aktion mot terminalen för import/omlastning av flytande fossil naturgas (LNG) som håller på att byggas i Göteborgs Hamn. Vi hoppas att ni ser det som ett extra dragplåster att vi både kan ägna oss åt nätverksbyggande och praktisk klimataktion vid detta tillfälle. För att göra detta möjligt kommer vi att starta nätverksträffen rätt tidigt, kl. 10.00 på morgonen, så att vi kan få tid över på eftermiddagen för dem som vill delta i LNG-aktionen på stan. Tyvärr har vi inte lyckats få något detaljerat program från arrangörerna ännu, och platsen för aktionen är hittills bara angiven som ”någonstans i Göteborg”, men vi håller tummarna för att det ska klaffa tidsmässigt. För den som vill vara en ”diehard” finns ju också möjligheten att komma till stan redan på lördag och delta i protesterna då.

Preliminärt program för nätverksträffen (kan komma att ändras något beroende på LNG-aktionen eller om det kommer starka önskemål från er som deltar):

10.00 Vi presenterar oss för varandra: vilka är vi, var kommer vi ifrån, hur (i korta drag) jobbar vi med klimatfrågan på vår ort och vad förväntar vi oss av dagen? Tillsammans vaskar vi fram de viktigaste frågorna att jobba med under resten av dagen.

11.00 Anders Friström, nätverksansvarig för Naturskyddsföreningens klimatnätverk, berättar om har man jobbar med klimatfrågan på rikskansliet, om föreningens nya kampanj ”Hela Sverige ställer om”, där även utspelet om ett svenskt fossilförbud 2030 ingår, samt om vad Riks kan göra för att stötta den som vill jobba aktivt med klimatfrågan lokalt i sin krets eller på sin ort.

12.00 Lunch (vegansk). Vi kommer att bli serverade wraps eller liknande lättäten mat i lokalen. Vi kombinerar detta med frågor till och informella diskussioner med Anders.

12.45 Korta presentationer från klimataktiva i regionen om hur man kan driva klimatarbete lokalt – studiecirklar, artikelskrivande, debatter… vad har vi testat och vad är våra erfarenheter? Här behöver vi bidrag från er deltagare. Den/de som vill presentera något med eller utan bildvisning, 5 – 10 minuter, är välkommen att anmäla detta till arrangörerna – mejla till info@klimat-gbg.nu.

13.30 Open Space-diskussioner. Vi formar dynamiska grupper efter de teman vi har vaskat fram på förmiddagen och diskuterar lösningar på de praktiska och mänskliga utmaningar man står inför som ideellt arbetande klimataktivist. Kan vi hitta teman för gemensamma framtida aktioner? Hur kan vi stötta varandras arbete i regionen?

14.30 – 15.00 Sammanfattning och avslutning. Vi gör snabba referat av vad vi kommit fram till under dagen. De som vill ge sig av till LNG-aktionen gör det, och de som vill stanna kvar och ha en fördjupad diskussion om fortsatt samarbete e dyl har tid att göra det fram till kl 16(?).

 

Anmäl dig till träffen via den här länken senast söndag 2/9 (gärna tidigare om du är säker på att du vill delta).

https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/z1incoh81jnj9rt/

Vi tar ingen avgift för träffen, men ansökningar om resebidrag får ställas till respektive hemorts krets.

Mer information om LNG-aktionen kommer efterhand. Om det blir ändringar i programmet så meddelas dessa via epost till anmälda deltagare.

 

Välkomna! hälsar

Naturskyddsföreningen i Göteborg

genom Dan Baeckström, sammankallande i klimatgruppen

info@klimat-gbg.nu