Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län reviderad version 2018

Här kan du läsa Naturskyddsföreningen Väst gemensamma synpunkter på ”Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län reviderad version 2018”(Lst dnr 511-11655-2017), inskickad till Länsstyrelsen den 14 september 2018. Du hittar våra synpunkter här: Naturskyddsföreningen om skydd av skog