Tafsa inte på strandskyddet!

”Utökat strandskydd slår ut jobb skriver LRF och Företagarna i Bohusläningen 13 oktober och förebådar att ren misär hotar Bohuskusten. Detta är ju rent larv.” Det skriver Strandskyddsnätverket i gårdagens debattartikel i Bohusläningen. Läs hela artikeln här: http://bohuslaningen.se/asikt/debattochinsandare/1.3508115-tafsa-inte-pa-strandskyddet-          

Läs mer

Kraftledning Skogssäter-Stenkullen

Naturskyddsföreningarna i Ale, Kungälv, Lerum, Stenungsund och Trollhättan samt Naturskyddsföreningens länsförbund i Bohuslän och Norra Älvsborgs har den 21 mars 2014 inlämnat gemensamma synpunkter på samrådsunderlaget för planerad 400 kV-ledning mellan stationerna Skogssäter och Stenkullen. Yttrandet hittar du här!

Läs mer