Naturskyddsföreningens synpunkter på förslag till nytt beslut samt utökning av naturreservatet Ekliden

Yttrandet som är inskickat till Länsstyrelsen har skrivits av Risvedengruppen.* De svarar för remisslistans tre instanser i Naturskyddsföreningen, Kansli väst, Naturskyddsföreningen i Ale och Risvedengruppen själva. Risvedengruppen tillstyrker reservatsförslaget avseende ändamål och benämning. Risvedengruppen avstyrker däremot de förslag till ändring av föreskrifterna enligt det i texten bifogade citatet. “Några av föreskrifterna har omformulerats och kompletterats […]

Läs mer