LAXENS ÅR 2019 – Överlever laxen i Halland?

Havsnätverket Laholmsbukten bjuder in till två spännande dagar i Södra Halland

Alla natur-, vatten- och fiskintresserade hälsas välkomna!

Laholm 14 – 15 september – Seminarium och exkursion

gray fish jumping over body of water surrounded with plants

Program

14 september Lagagården Laholm

Lagagården ligger precis norr om Laholms kraftstation på vägen in mot Skogaby. Fri parkering. 5 minuters promenad från busstationen.

9:30                     Mingel/kaffe

10.00 – 10:15 Inledning. Havsnätverket Laholmsbukten hälsar välkomna. Information.

10:15 – 10:45 Laxens historia i Halland – Hans Schibli Länsstyrelsen Halland

10:45 – 11:15  Hur förvaltas laxen i Halland – Erika Axelsson Länsstyrelsen Halland.

11:20 – 11:50 Vad kan vi göra för våra vattendrag – Christer Borg, Sven Björk Älvräddarna.

11:50 – 12:40 Lunch

12:40 – 13: 10 Går det att återfå vildlaxen till Lagan? – Per Ingvarsson PI(π)FLY Vatten&Fiskevård AB

13:10 – 13:40 Fri vandring av lax i Rönneå – Tord Andersson Klippans kommun

13:40 – 14:10 Laxen som turistutvecklingspotential – Daniel Melin Jordbruksverket.

14:10 – 14:40 Kaffe

14:40 – 15:10 Lagar vad säger EU – Nya vattenlagstiftelsen. Hur tolkas lagen? – Christina Lindhagen Sportfiskarna.

15:10 – 15:40 Kan kommunen utnyttja laxen som resurs? – Tommy Vestersund Bollnäs kommun.

15:40- 16:00 Sammanfattning information inför bussresan

Moderator under dagen är Lennart Henrikson, vinnare av HaV;s 2019 års vattenmiljöpris Sjöstjärnan

 

15 september Bussexkursion

Vi har hyrt en buss som tar max 60 passagerare. Därför är deltagarantalet begränsat.

Bussen avgår från Laholms busstation klockan 9.20 och från Laholms järnvägsstation 9.35. Tåg anländer norrifrån klockan 9.22 och söderifrån klockan 9.33.

Exkursionen börjar i Laholm och sedan åker vi söderut till Stensån för information på plats. Där efter går färden norrut till Hertigen i Ätran där Ingemar Alenäs visar oss runt. Färden går sedan via Nissan åter söderut till kraftstationen i Laholm där Per Ingvarsson tar till orda. Vi stannar och äter på något matställe i Falkenbergstrakten.

Under resan är det meningen att du inte bara skall låta dig informeras med fakta utan reflektera och ta ställning. På så sätt kan du vara delaktig i arbetet med att rädda laxen och de andra hotade arterna i våra vattendrag. Under resan kommer därför ett antal diskussionsfrågor att presenteras.

Dagen avslutas klockan 16.30 vid Laholms busstation. Tågresenärer lämnas dessförinnan på Laholms järnvägsstation. Tåget söderut avgår 16.22 och norrut 16.33.

Önskar du mera Information kontakta Margareta Lindgren margareta.flammabygget@outlook.com

Anmälan görs till Margareta Lindgren margareta.flammabygget@outlook.com. Ange namn och telefonnummer. Ange också om du deltar båda dagarna eller enbart den 14 eller 15 september. Deltagarantalet den 15 september är begränsat. Deltagare som har anmält sig till båda dagarna kommer med i första hand.

Uppge om du är allergisk mot något.

Anmäl dig senast måndagen den 9 september.

Välkommen med en anmälan önskar Havsnätverket Laholmsbukten