Remiss rörande reviderad vägledning om buller från vindkraftverk

Här kan du läsa Naturskyddsföreningen Södra Älvsborgs svar på Naturvårdsverkets remiss ”Reviderad vägledning om buller från vindkraftverk”. Inskickad till Naturvårdsverket 25 september 2019.

Du kan läsa remissvaret här: Svar på remiss NV-01688-19