Remissvar på Registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar

Hallands Naturskyddsförenings Länsförbund är en av flera aktörer som svarat på Skogsstyrelsens remiss om Registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar. Du kan läsa Hallands svar här.