Nystart för Naturskyddsföreningen i Lilla Edet!

Nu bjuder vi in dig som bor i Lilla Edets kommun att engagera dig för miljön och den lokala naturen! 

Vi börjar med en bildvisning om ett av kommunens mest värdefulla naturområden. Sedan en inspirationsföreläsning om hur du kan engagera dig. Därpå följer fika, som vi förstås bjuder på, samt ett extra årsmöte av stor vikt för föreningens framtid.

Alla är välkomna, oavsett om du är medlem eller inte – inga förkunskaper krävs

Program

Föreläsning och bildvisning

Lilla Edets kommun har en omväxlande natur, bland annat gränsar den till Risveden – ett av Västra Götalands största och viktigaste naturområden. Olle Holmstrand, aktiv i Risvedengruppen visar bilder och berättar om besöksmål i området. Lilla Edet är också ett område som hotas av ett flertal exploateringar, bland annat en deponi som, om den blir verklighet, kommer innebära en kraftig ökning av tung trafik genom orten. Olle Holmstrand ger en kort bild av läget just nu.

INSPIRATION – så kan du engagera dig

Hur kan just du engagera dig i Naturskyddsföreningen? Hur kan du påverka vad som sker i miljö-och naturfrågor i Lilla Edet? Maja Ryberg, verksamhetsutvecklare på Naturskyddsföreningens Kansli Väst berättar

Årsmöte

Föreningens medlemmar kallas härmed till ett extra årsmöte. Som det ser ut nu kommer Naturskyddsföreningen i Lilla Edet att sakna ledning efter detta möte. Vi måste därför nyrekrytera för att verksamheten ska kunna bedrivas vidare. I bästa fall fortsätter vi vår verksamhet med nya styrelsemedlemmar, de övriga alternativen redogör vi för under mötet.

DATUM: 6 februari kl. 19

PLATS: Folkets Hus i Lilla Edet, Göteborgsvägen 61

Mer info?

Kontakta Maja Ryberg /072-309 79 89/ maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se

Varmt

Välkommen!