Ingen annan energiform ger ett lika farligt avfall

Kärnkraft. Nils-Erik Nilsson, du ber mig i din insändare i HN den 14/2 som svar på ”Riksdagen har fattat ett klokt beslut” den 8/2 att ge exempel på något avfall som är bättre omhändertaget än just avfallet från kärnkraftverken. Nils-Erik, nu talar vi om ett radioaktivt kärnkraftsavfall som är livsfarligt för allt levande i hundra tusentals år.

Det finns ingen annan energiform som producerar ett direkt dödligt avfall i form av använt kärnbränsle. Kärnkraften har funnits i 70 år men trots detta finns det inget kärnbränsleförvar i drift i världen. Det förvar industrins kärnavfallsbolag SKB vill bygga i Forsmark är mycket kritiserat. Den allvarligaste kritiken är att kopparkapslarna som skall omsluta kärnbränslet kan gå sönder redan efter några hundratals år. Kärnavfallsbolaget sitter inne med kopparkorrosionsresultat från ett försök i Äspölaboratoriet som de inte vågar redovisa till regeringen. Koppar är ett mycket dåligt kapselmaterial varför arbetet med att hitta en lösning på vad vi skall göra med det dödliga kärnbränslet måste börjas om.

Naturskyddsföreningen vill att den alternativa metoden djupa borrhål utreds vidare.

Det bästa vi kan göra för att minska problemet, och av hänsyn till kommande generationer, är att stänga reaktorer så fort som möjligt.

Per Sjövall
Falkenbergs Naturskyddsförening
Texten är publicerad i Hallands Nyheter den 28/2 2020