Föreläsning om svampfloran i skogsområden som fått stå orörda länge

OBS att anmälan krävs!

21 oktober 2021 kl. 19:00 – 20:30 via Zoom

Thomas Grönlund, ekolog och miljöspecialist på Trafikverket

Om svampfloran i skogsområden som fått stå orörda länge. Bland jättemusseroner, rara taggsvampar, klockgentianor, alkonblåvingar, tjädrar mm i Stora Gettjärnområdet i Alefjäll, Ale och Lerums kommuner. Hur vi inventerat och hur svårt det varit att hindra olika ingrepp i denna mosaik av brandpåverkad tallskog, blåbärsgranskog, branter, våtmarker och fukthedar i ett område som inte klassats som värdetrakt.

Anmäl dig här

Vi mejlar dig länken till föreläsningen under dagen den 21 oktober