ÄNDRAT DATUM. Föreläsning med Sebastian Kirppu 3/2. Efter 60 år av kalhyggesskogsbruk – den svenska skogens ekologiska situation.


Digital föreläsning med Sebastian Kirppu, skogsbiolog & föreläsare

Anmälan krävs!

Skogen i Sverige har påverkats av människan under tusentals år, särskilt i den södra halvan har förändringarna från naturskog till åkermarkslandskap gjorts för mycket länge sedan. Men den boreala skogen har aldrig varit så hårt utsatt för omformandet från naturskogslandskap till industrilandskap som de senaste 60 åren, vilket beror på det storindustriella kalhyggesbruket. Sverige som vill vara en förebild i världen när det kommer till miljöfrågan, är när det gäller skogen och dess ekosystem i själva verket ett avskräckande exempel på hur man inte ska bedriva skogsbruk.

När? Torsdag den 3e Februari kl. 19:00 – 20:30

Var? Digitalt via Zoom

Anmäl dig HÄR