Naturens rättigheter och ekocidlagstiftning – verktyg för hållbar och rättvis omställning

Torsdag den 30 november kl. 19:00 – 20:30

OBS att anmälan behövs för att få länken till webbinariet!

Webbinarium med Ingrid och Nikolas Berg, ekopedagoger och medförfattare till boken ”Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden”. Utforska naturens rättigheter som idé, praktik och rörelse liksom hur du kan delta!

Dagens miljölagstiftning handlar inte om att skydda våra livsmiljöer utan om att reglera människans ensidiga utnyttjande av dem. Idag har de lagarna visat sig helt otillräckliga för att vända vår ohållbara samhällsutveckling. 

Naturens rättigheter och ekocidlagstiftning syftar till att erkänna ekosystemens inneboende rätt att existera, blomstra och utvecklas. Att se dem som juridiska subjekt med egenvärden, inte bara objekt med nyttovärden. Det här är inte bara en väl utformad juridisk innovation, utan också en global rörelse och praktisk verklighet i många länder. Idén står för ett skifte i hur vi förhåller oss till resten av naturen: Från dominans till ömsesidighet. 

Naturens rättigheter slår juridiskt fast vad vetenskapen visat: Människans närvaro på jorden behöver anpassas till planetens gränser för att säkra en hållbar framtid. Vi behöver rättigheter för både människor och miljö!

Anmäl dig här för länk till webbinariet

Vi använder oss av Zoom och skickar dig länken samma dag som webbinariet dvs den 30 november